Otvorené dvere na Terase

Hľadáte, kde presne? Radi vám odpovedia šiestaci, ktorí 20. mája, v rámci občianskej náuky, absolvovali pestrý program Dňa otvorených dverí na Miestnom úrade Košice - Západ. Pracovníci úradu pripravili počas Dní Terasy aktivity pre ZŠ - stretnutie s p. starostom, p. matrikárkou, prehliadku úradu, obradnej siene a v závere posedenie v "obrátenej pyramíde" a detské hlasovanie o návrhoch p. starostu. V záverečnom videu ich Terasou pekne viedol známy sprievodca Milan Kolcun. Pridajte sa o rok!

Späť