Návšteva Klubu kresťanských seniorov

Dňa 20.5 sme s deťmi našej školy opäť navštívili našich seniorov. Deti svojimi talentami v podobe spevu, tanca či básničiek a láskavého úsmevu potešili srdcia mnohých. Medzi kresťanskými seniormi stretnete aj naše p. učiteľky, p. vychovávateľky, ktorým vek postriebril vlasy, ale srdcom sú ešte v triedach a medzi malými aj veľkými žiakmi.

Späť