Vypni telku, zapni seba v IX. oddelení ŠKD

„Drahí mladí, nedovoľte, aby svit Vašej mladosti pohasol v tme zatvorenej miestnosti, v ktorej je jediným oknom do sveta obrazovka počítača a smartfónu. Otvorte dvere svojho života dokorán! Váš priestor a Váš čas nech napĺňajú konkrétni ľudia a hlboké vzťahy, v ktorých sa môžete deliť o autentické a konkrétne skúsenosti Vášho každodenného života.“ (z posolstva sv. Otca Františka k Svetovým dňu mládeže 2018) Posledný májový týždeň sa IX. oddelenie ŠKD zapojilo do kampane Vypni telku, zapni seba. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je aktívne prežiť voľný čas a uvedomiť si jeho hodnotu. Témou tohto ročníka bolo Vysielame naživo. Deťom sa veľmi páčili hry ako napr. „živé piškôrky“ a mnoho iných aktivít. Všetci veríme, že si to budúci rok zopakujeme!

Späť