Celé Slovensko číta deťom 20 minút denne nie iba v júni

"Hrdinami projektu s titulným názvom sú deti a rodina, spoločenstvá do ktorých dieťa vstupuje a vzájomné prehlbovanie komunikácie prostredníctvom knihy a spoločného čítania." Toľko zo slov OZ Celé Slovensko číta deťom, ku ktorým sa v 1. júnovom týždni pripájame aj na hodinách slovenského jazyka a literatúry v spolupráci so školskou knižnicou. S p. knihovníčkou debatujú žiaci o myšlienke projektu, vlastnom čítaní, predstavia si nový lit. žáner, ale najviac času venujú hlasnému čítaniu si navzájom. S knihou bude každý deň o zážitok krajší! Prečo čítať nahlas deťom...čítajte viac

Pravidelné čítanie nahlas deťom:

  • Vytvára pevné puto medzi rodičom a dieťaťom.
  • Podporuje zdravý psychický vývoj dieťaťa.
  • Rozvíja jazyk, pamäť a predstavivosť.
  • Zlepšuje sústredenie, uľahčuje učenie.
  • Učí morálnym hodnotám, pomáha pri výchove.
  • Formuje čitateľské návyky, podporuje získavanie vedomostí  po celý život.
  • Je tou najlepšou investíciou do budúcnosti dieťaťa.

Späť