Škola bola na cestách

Školské dni v druhom júnovom týždni ostala síce škola na rovnakej adrese, ale žiaci mladší i starší sa rozbehli na rôzne miesta našej peknej krajiny. Tretiaci boli každý deň v putovnej škole v prírode, jedna štvrtácka skupina si vychutnávala celý týždeň v škole v prírode v Heľpe, siedmaci obdivovali krásy Horného Zemplína na geografickej exkurzii, triedy II. stupňa chodili na školské výlety. Spolu s tr. učiteľmi sa niektorí vybrali aj na tatranské turistické chodníky, iní spoznávali krásy historických miest a regiónov. Pane, ďakujeme za sprevádzanie a ochranu na cestách...

Späť