Spoznávali sme povolania v ŠKD

V siedmom oddelení ŠKD sa od apríla až do júna uskutočnili nezvyčajné besedy. Boli to besedy s ockami detí o ich povolaniach. Pani vychovávateľka i deti si chceli uctiť svätého Jozefa- robotníka i Deň otcov. Práve otcovia Kubka, Sárky, Svetlanky, Šimona, Vladka, Ester a ockovia mnohých ďalších detí sú tí, ktorí sa starajú o rodinu, a keď je mamička na rodičovskej dovolenke, sú veľakrát hlavnými živiteľmi rodín. A tak mamičky deťom na otázku: -kde je ocko?- väčšinou odpovedá: -v práci, v robote. Aby deti vedeli, čo vlastne ich ocko robí, prišli k nám a porozprávali, aké je ich povolanie, ako vyzerá ich pracovný deň, čo pri svojej práci potrebujú a ešte veľa zaujímavých vecí. A nakoniec sa kládli zvedavé otázky a súťažilo sa. Veru, ockovia sú skvelí, všetci majú zaujímavú prácu a naše deti môžu šťastne a spokojne rásť.

Späť