Putovali sme ku sv. Košickým mučeníkom

Slávenie prikázaného sviatku Najsvätejšieho Tela a Krvi sme 20. júna spojili s púťou na košické sídlisko Nad jazerom, do Farnosti sv. Košických mučeníkov, ktorých 400. výročie smrti si v tomto roku pripomíname. Kostol nám, triedam 4.-9. ročníka, už pred deviatou hodinou ráno otvoril svoje dvere /preprava na sídlisko objednanými električkami na konečnú a pešia púť cez sídlisko ostane nezabudnuteľná/ a d.o. Peter Kentoš, správca farnosti, milo privítal a potešil našej návšteve. Spolu s p.kaplánom Paľkom viedli sv. omšu, spevom krásne sprevádzali Ratolesťáci a my všetci s veľkou radosťou v srdci prežívali vzácny čas.„Nasledujte príklad mučeníkov...“ odkaz d.otca Petra, ktorý nás v kázni interaktívne previedol životom a symbolmi mučeníkov v miestnom kostole. Aj my sme obetovali čas, pohodlie, ale našli sme živý odkaz viery a v Košických mučeníkoch priateľov, ktorých máme v nebi...

 

 

Späť