Predpoludnie vďaky a rozlúčky

Deň pred odovzdávaním vysvedčení sa lúčili deviataci so spolužiakmi a ďakovali za deväť rokov všetkým učiteľom, vychovávateľom, duchovným otcom aj zamestnancom školy. V átriu sa program začal ďakovnou sv. omšou a po nej nasledovalo vystúpenie deviatakov. Odzneli príhovory pani riaditeľky, zástupkyne rodičov aj žiakov. Boli to slová vďačnosti, spomienok aj povzbudenia do ďalších dní.

Späť