Sme radi, že sa vidíme!

Toto zvolanie je pre nás v tomto šk. roku veľmi výstižné a dôležité. Nesie v sebe posolstvo, že sa v škole radi stretávame, spoznávame, pomáhame a vytvárame jednu veľkú školskú rodinu. Skúste si povedať hocikedy počas dňa: " Som rád - rada, že ťa vidím!" a uveríte tomuto posolstvu lásky. A keď prídu chvíle ťažšie, nikto z nás tu nie je sám. Preto SME RADI, ŽE SA VIDÍME!

Späť