Októbrová vlna pomoci a nádeje

Bola poriadne dlhá a najmä bohatá vďaka všetkým darcom a podporovateľom dobrých diel. Presne 542 kusov vyzbieraných ponožiek sa vďaka vincentkám dostane v zimnom čase k ľuďom bez domova. Darovaných 120 ruženčekov od vás poteší košických väzňov pri modlitbe sv. ruženca. Nápady vyšli zo Žiackej školskej rady a všetkým sa hneď zapáčili. Suché potraviny a drogéria, obetné dary pri školských sv. omšiach, už cestovali do OZ Maják nádeje a odtiaľ už do rodín a k deťom v neľahkých životných podmienkach. Pane, veríme, že vlna pomoci nemá svoj koniec a pripojí sa k nej vždy viac a viac ľudí dobrej vôle! Prečítajte si aj ďakovný list, ktorý nám napísali s. vincentky.

 

   „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,40)

Týmito slovami, ktoré sú nám známe z Matúšovho evanjelia, sa prihovoril kráľ  všetkým, ktorí prejavili súcit s biednymi. Hladným dali jesť, priodeli nahých, navštívili uväznených, ... . Aj vy, chlapci a dievčatá, ste spolu s vašimi rodičmi a učiteľmi ukázali, že máte štedré srdcia, keď ste počas celého októbra prinášali teplé ponožky pre deti z chudobnejších rodín a ľudí bez domova, aby im nebolo zima. Vaša láska prenikla aj cez múry košickej väznice v podarovaných ružencoch, na ktorých sa už mnohí odsúdení modlia. Urobili ste tak radosť samému Pánovi Ježišovi. Nech vám je ON sám odmenou.

                                                                                     vďačné sestry vincentky

Späť