Jeseň v škole? Na výstavke PLODY ZEME

Posledné októbrové dni v škole sme sa potešili úrodou záhrad i polí a to na výstavke, ktorej nápad sa zrodil v redakčnej rade Ratolesti. Redaktorky a deviatačky, ktoré sa k nim pridali, aranžovali a do jesene obliekli ešte aj strašiaka z poľa. Priestor spojovacej chodby smerom do jedálne sa zmenil na jesennú záhradu, do ktorej z ŠKD prileteli aj papierové šarkany a pestré dekorácie. Výstavku sme otvorili 24. októbra rannou sv. omšou, ktorá bola poďakovaním za tohtoročnú úrodu a plody zeme. Spoločné dielo sa stalo prejavom vďaky, uznania práce a námahy našich rodičov, babičiek a dedkov.

Späť