Pridali sme sa k miliónom detí sveta

A bolo to presne o deviatej hodine ráno - 18. októbra. Pridali sme sa k odkazu sv. Pátra Pia a modlitbe detí za jednotu a pokoj vo svete. Cez školský rozhlas sa do tried dostala modlitba sv. ruženca, ktorú viedol p. kaplán Paľko a zástupcovia z každej triedy. Jemnejšie i silnejšie hlasy, mladšie aj staršie sa spojili so všetkými žiakmi a učiteľmi, ktorí sa modlili vo svojich triedach. Pane, veríme, že keď sa milión detí modlí svätý ruženec, svet sa zmení...

Späť