Olympionici si zasúťažili v materinskom jazyku

Možno ste ani netušili, že olympiáda sa môže týkať aj slovenského jazyka a literatúry. Presne takú 24. októbra úspešne zvládli 10 žiaci spomedzi ôsmakov a deviatakov. V písomnej časti ich čakal test a úprava textu a v ústnej časti rečnícky prejav na vybranú tému. Komisia zložená z vyučujúcich slovenčiny to nemala ľahké a body v tabuľke určili poradie olympionikov, ktorí získali pekné vecné ceny, diplomy a ďalšie jazykové zručnosti.

Víťazné umiestnenia:

1. miesto - Katarína Jiříčková, 9.B

2. miesto - Viktória Vilinská, 9.C

3. miesto - Terézia Hlatká, 9.A

Víťazka nás bude reprezentovať v okresnom kole Olympiády zo SJL a my všetci jej fandíme a prajeme veľa elánu a chuti v prípravách a na súťaži.

Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za super pracovnú a tvorivú atmosféru!

Späť