Duchovné cvičenia pedagógov ako MISIA RADOSTI

Exercičný dom sv. Ignáca v Prešove sa v dňoch 7. - 9. novembra stal pre učiteľov a vychovávateľov školy miestom modlitby, rozhovorov, ticha a meditácií s ústrednou témou Misia radosti. Duchovným sprievodcom bol páter Juraj Pigula, prior augustiánskej komunity v talianskom Viterbe. Predstavil nám identitu misionára a reflexie k jednotlivým Blahoslavenstvám. Pri záverečnej Adorácii boli pedagógovia požehnaní a vyslaní ako misionári radosti do rodín, práce a sveta okolo. Pane, vďaka za tieto dni a nech sa misia radosti šíri ďalej a ďalej...

Späť