Na stretnutí so svätými

Stretnutie so svätými zažili naši siedmaci počas druhého novembrového týždňa spolu s pani učiteľkami triednymi, pani učiteľkou Jurašekovou a pánom kaplánom Paľkom v Kostole sv. Jozefa v Prešove. Františkáni tam majú vzácnu zbierku vyše 450 relikvií svätých a blahoslavených, ktorú každý rok dopĺňajú. Bolo to zaujímavé a podnetné predpoludnie. Svätí a blahoslavení priatelia v nebi, orodujte za nás!

Späť