Sv. Alžbeta - patrónka mesta Košice

"Vošli sme do tmavej miestnosti a v nej bol príjemný pokoj. Nevedela som, čo od toho očakávať, kde som a prečo tam som. Keď sa rozsvietilo svetlo, videla som pódium. Potešila som sa, mám rada divadlo. Vychutnávala som si to a predstavovala, že tam hrám ja. Cítila som sa ako v období, kedy patrónka mesta naozaj žila. O Alžbete som sa dozvedela niečo viac aj prostredníctvom hier, ktoré si pre nás študenti z UPJŠ pripravili. Bolo zaujímavé stať sa chorým, remeselníkom aj vymyslieť vlastnosť, ktorá by nemala chýbať mestu. Z tohto malého výletíku do mesta sme si všetci v 7.A zobrali veľa nových zážitkov a vedomostí."

Späť