Pred Adventom v školskej kaplnke

Poslednú novembrovú štvrtkovú rannú sv. omšu našu kaplnku ozdobili ADVENTNÉ VENCE a SVIEČKY, ktoré p. kaplán Paľko posvätil. S radosťou si ich potom odniesli mladší aj starší žiaci do svojich tried. Jeden, ručne vitý, ostal v školskej kaplnke a jeho sviece nás budú viesť Adventom spolu so sviecami v triedach, doma a v našich srdciach...

Späť