Sklenený Centruško opäť došiel k nám

Ako nás našiel? Jednoducho, odborná porota v súťaži školských časopisov rozhodla, že naša Ratolesť získala spomedzi košických časopisov ZŠ pekné 1. MIESTO. Redaktorky si 16. decembra spolu s p.uč. Ferkovou prevzali ocenenie nazývané SKLENENÝ CENTRUŠKO v CVČ Domino. Po kultúrnom programe sa ešte redakcie stretli s členmi poroty na konzultáciách. Blahoželáme redakcii a čitateľom ďakujeme za záujem a podporu!

Späť