Odpustové šišky

Niekoľkoročná tradícia pečenia šišiek sa spojila s odpustovou slávnosťou sv. Cyrila a Metoda. Po celej škole sa niesla vôňa šišiek, na ktorých si všetci pochutnali. Pani vychovávateľky ich upiekli s láskou. Každý rok sa počet zvyšoval, no tento rok je rekordný - 840 ks :) Výťažok z predaja pôjde na saleziánske misijné diela na Sibíri. Ďakujeme za vašu štedrosť.

Späť