Opatrenia ministerstva školstva

Školy ostanú zatvorené až do odvolania.Rozhodol o tom ÚVZ SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9 2020, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií. Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Podrobnejšie informácie k zápisu uverejníme v najbližších dňoch.


Späť