Usmernenia k platbe v ŠKD

Keďže je prerušená činnosť školského klubu detí z dôvodu pandémie, bude od apríla 2020 pozastavená aj platba za ŠKD. Tí, ktorí ste už zaplatili, platba sa presunie do budúceho školského roka alebo do nasledujúceho mesiaca, keď sa obnoví činnosť ŠKD. Keď dieťa nebude v budúcom školskom roku navštevovať ŠKD, v septembri bude už uhradený poplatok odoslaný na účet rodiča. Ďakujeme za porozumenie.

Späť