Zber SABI viečok pokračuje!

Pani asistentka Tothová, ktorá je školskou koordinátorkou obľúbenej aktivity - SABI ZBER, vám pripomína, že Spoločnosť MILK AGRO predĺžila termín až do konca septembra. Vyhodnotenie za školský rok 2019/2020 bude v októbri. Kupujte, zbierajte, počítajte aj počas prázdnin a v septembri nezabudnite doniesť do školy. Dobrú mliečnu chuť!

Späť