Nová Ratolesť je online

Milí žiaci, vážení rodičia, drahí priaznivci časopisu Ratolesť, priblížil sa koniec školského roka a s ním ďalšie číslo nášho školského časopisu. V tomto vydaní sme spojili dve čísla – veľkonočné a koncoročné. Pestré čítanie, rozhovory s..., spomienky na domácu školu, pestré všeličo a naozaj príjemné letné čítanie pre všetkých. Ratolesť, život v škole!

 

Online vydanie nájdete na stránke: http://www.zscamke.sk/___files/2019-2020/Ratolest/Ratolest%20c.%202-3%202019-2020.pdf

                                                                          Prajeme vám príjemné čítanie!

Späť