Aké zošity budete potrebovať na II. stupni?

Milí žiaci, pred začatím školského roka vám prinášame zoznam zošitov, ktoré budete v tomto školskom roku potrebovať na jednotlivých vyučovacích hodinách. Žiakov I. stupňa budú informovať triedni učitelia. POZOR! Žiacke knižky, naše školské, sme už pre všetkých pripravili a dostanete ich od triednych učiteľov.

5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

Späť