Nový školský rok začína

Skončili sa chvíle oddychu a my sme v mene Božom začali nový školský rok. Jeho začiatok bol iný, ako sme boli zvyknutí. Ale slávnostná atmosféra zavládla v školskej kaplnke počas sv. omše, ktorú celebroval školský pán kaplán František a duchovný otec Jožko Bago, a odtiaľ sa, vďaka technike, preniesla aj do všetkých tried. Pani riaditeľka sa po sv. omši prihovorila všetkým žiakom, rodičom, učiteľom aj ostatným pracovníkom školy. Povzbudila ich do nového školského roka. Triedni učitelia privítali svojich žiakov, veľkých aj tých najmenších. Prajeme si do ďalších dní najmä zdravie, aby sme s Božou pomocou zvládli každú situáciu, ktorá nás čaká.

Späť