Mária je s nami v ŠKD

Oddelenia v školskom klube detí sa začiatkom októbra spájali výrobou ruženca. Deti použili rôzne materiály. Modlitba desiatku sv. ruženca nás sprevádza celým októbrom. Prosiac: " Mária, skry nás pod svoj ochranný plášť."

Späť