Dištančné vzdelávanie na 2. stupni

Od pondelka, 26. októbra, prechádzajú žiaci 2. stupňa na dištančné vzdelávanie podľa rozvrhu dištančného vzdelávania. Vyučovanie je povinné, bude prebiehať prostredníctvom MS Teams a Edupage. Prítomnosť na vyučovaní sa bude evidovať podľa prihlásenia. Prvý stupeň pokračuje vo vyučovaní prezenčnou formou. O akýchkoľvek zmenách vás budeme priebežne informovať.

Späť