Dištančné vzdelávanie na 2. stupni

Od pondelka, 26. októbra do piatka 27. novembra, prechádzajú žiaci 2. stupňa na dištančné vzdelávanie podľa rozvrhu dištančného vzdelávania. Vyučovanie je povinné, bude prebiehať prostredníctvom MS Teams a Edupage. Prítomnosť na vyučovaní sa bude evidovať podľa prihlásenia. Prvý stupeň pokračuje vo vyučovaní prezenčnou formou. O akýchkoľvek zmenách vás budeme priebežne informovať.

Späť