Matematika, ktorá nás baví

V mesiacoch september a október sme vo vybraných triedach na hodinách matematiky realizovali projekt MATEMATIKA, KTORÁ NÁS BAVÍ. Cieľom projektu bolo využiť rôzne pomôcky, postupy a aktivity inovatívnej a konštruktivistickej metódy vyučovania matematiky – Hejného metódy. Tá je okrem iného zameraná aj na to, aby žiaci objavovali matematiku sami a s radosťou. V rámci grantového programu Učiteľ budúcnosti vyhláseného Karpatskou nadáciou získala p. uč. Jurašeková finančnú podporu, vďaka ktorej boli tieto pomôcky zakúpené. Žiaci sa novým pomôckam tešili a tešiť sa môžu aj na ich využívanie po skončení dištančného vyučovania pri opätovnom návrate do škôl. Celý projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadačného fondu T-Systems Slovakia spravovaného Karpatskou nadáciou. Ďakujeme!

Späť