Pondelkové slovko nášho školského pána kaplána Ferka

Ďakujeme nášmu školskému pánu kaplánovi Ferkovi, že na nás myslí a každý pondelok sa nám prihovára a povzbudzuje nás ku konaniu dobra. Jeho aktuálne pondelkové slovko si môžete prečítať v časti ČÍTAJTE VIAC.

Pokoj a Dobro!

Máš čas? Či odpovieš kladne, alebo záporne, vieš, „čo to“ vlastne máš, alebo nemáš? Čo je to ČAS? Niekto tvrdí, že čas je to, čo merajú hodiny. Iný si zasa myslí, že čas zabraňuje, aby sa všetko dialo naraz. Je ťažké presne definovať, čo je to čas, aj keď fyzika sa o to pokúša.

Najviac si čas uvedomujeme cez meranie. V minulosti ľudia plynutie času vnímali cez pohyb Slnka alebo iných nebeských telies na oblohe. Dnes nás o aktuálnom čase informuje takmer každé technické zariadenie. Keď oslavujeme narodeniny, povieme si, že sme o rok starší. Nevravíme vtedy, že sme starší o štyri kilogramy, o trinásť prečítaných kníh, o dvoch nových kamarátov, o úspešne poskladané puzzle z desiatich tisícov dielikov...

Keď niečo nevieme popísať, väčšinou to k niečomu prirovnáme. Ale, aj keď čas prirovnáme k tečúcej vode alebo presýpajúcemu sa piesku, čo nám ostane v rukách? Pre náš život je najdôležitejšie, čím svoj čas napĺňame. Dostali sme ho ako dar od Nebeského Otca. Je v ňom veľa príležitostí, ktoré môžeme využiť na konanie skutkov lásky, ale nie vždy ich využívame. Sám Ježiš Kristus celých tridsaťtri rokov pozemského života iba plnil Božiu vôľu. Toto máme robiť každý deň, každý moment dňa. Neodkladajme to na neskôr. Prítomný okamih je tým najlepším časom na uskutočnenie Božej vôle. Potrebujeme mať „len“ ochotné ruky, otvorené oči a vnímavé srdce. Sv. Pavol napísal: „Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!“ (2 Kor 6,2)

kaplán František

Späť