Pondelkové slovko nášho školského kaplána Ferka

Ďakujeme nášmu školskému kaplánovi Ferkovi, že na nás myslí a každý pondelok sa nám prihovára a povzbudzuje nás ku konaniu dobra. Aktuálne pondelkové slovko si môžete prečítať v časti ČÍTAJTE VIAC.

 

 

     Pokoj a Dobro!


    Keď si čítame Ježišove blahoslavenstvá (Mt 5,3-12), môžeme si všimnúť jednu zvláštnosť. Takmer vo všetkých sa snaha človeka a Božia odmena za ňu odlišujú. Iba v jedinom nie! V tomto blahoslavenstve vidíme najväčšiu Božia vlastnosť. Bez nej by sme nemohli rátať s tým, že Boh nám odpustí, hoci si to vôbec nezaslúžime. Na vyriešenie všetkých problémov by sme boli úplne sami.

    Boh nám touto svojou vlastnosťou vychádza v ústrety. Presne ako otec, ktorý čaká na návrat svojho strateného syna. Tá Božia vlastnosť však nie je len ako nádherný obrázok, ktorý vyhral nielen okresné, ale aj celoštátne kolo výtvarnej súťaže. Nemáme ju len obdivovať a ďakovať za ňu. Boh chce, aby sme ho napodobňovali. Veď z toho blahoslavenstva vyplýva, že práve vtedy, keď sa o túto vlastnosť snažíme, môžeme ju aj očakávať.

    Aj keď sa to nezdá, vôbec tu nejde o nejaký obchod. Je tu čosi dôležitejšie. Keď sa budeme naozaj snažiť napodobniť Boha v tejto jeho vlastnosti, na svete bude okrem krížov aj viac Lásky. A toto je cieľ, s ktorým Bohu máme pomáhať. Pridáš sa?

    Prečítaj si blahoslavenstvá v Matúšovom evanjeliu a zisti, o ktorom z nich som tu hovoril. Snaž sa čo najlepšie napodobňovať tú najväčšiu Božiu vlastnosť.


    kaplán František

Späť