Pondelkové slovko nášho školského kaplána Ferka

Ďakujeme nášmu školskému kaplánovi Ferkovi, že na nás myslí a každý pondelok sa nám prihovára a povzbudzuje nás ku konaniu dobra. Jeho aktuálne pondelkové slovko si môžete prečítať v časti ČÍTAJTE VIAC.

 

 

Pokoj a Dobro!

 

O koľko skôr sme vstávali, keď bolo nutné „ísť do školy“? Aké množstvo vecí sa nám zjednodušilo tým, že ich vieme vybaviť z domu? Mnohé záležitosti, ktoré kedysi trvali dlho, sú zrazu zariadené zopár kliknutiami. K čomu nás vedie toto zjednodušovanie a zrýchľovanie vecí?

 

Niekto by povedal, že čím rýchlejšie tie povinné veci urobíme, o to viac budeme môcť oddychovať. Áno, potrebujeme oddych, ale ten nie je cieľom, je iba prostriedkom na zozbieranie nových síl. To, čo zjednodušovaním vecí získame, by sme mali využiť na dobro. Ak zrazu máme oveľa viac voľného času, čím ho naplníme? Nie všetko nám bude prikázané. Často sa musíme rozhodnúť, čo robiť. A pri tom je dôležité slovíčko „chcem“.

 

Z vlastnej vôle sa môžeme spýtať, či chceme, alebo nechceme odbremeniť rodičov od nejakej činnosti a pravidelne ju urobiť za nich. Snáď sa zamyslíme aj nad účasťou na vyučovaní, či chceme, alebo nechceme prejaviť záujem o to, čo nám učiteľ podáva a zapojíme sa do diskusie. Prekonanie nechuti každého z nás môže byť motiváciou pre toho druhého. A aj tá závisí len od toho, či chceme, alebo nechceme napodobniť dobro, ktoré vidíme na niekom inom. Chceme teda alebo nechceme urobiť viac, ako je nutné? Ja chcem...

 

kaplán František

Späť