Môj kamarát Edison

V mesiacoch september a október sme vo vybraných triedach na hodinách informatiky realizovali projekt MÔJ KAMARÁT EDISON. Cieľom projektu bolo zatraktívniť hodiny informatiky, ponúknuť žiakom nový rozmer programovania a dať im príležitosť na konkrétnu praktickú činnosť v oblasti IKT. Programovanie a robotika sú v súčasnosti čoraz viac populárnejšie, preto chceme našich žiakov čo najlepšie pripraviť pre ich možné budúce povolania. V rámci grantového programu Škola budúcnosti vyhláseného Karpatskou nadáciou sme získali finančnú podporu, vďaka ktorej boli tieto pomôcky zakúpené. Žiaci sa robotom tešili a tešiť sa môžu aj na ich využívanie po skončení dištančného vyučovania pri opätovnom návrate do škôl. Celý projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadačného fondu T-Systems Slovakia spravovaného Karpatskou nadáciou. Ďakujeme!

Späť