Tu stojím ja!

Východoslovenská galéria vyhlásila kreatívnu súťaž pre žiakov základných škôl k výstave Telo, forma a gesto. Úlohou mladých výtvarníkov bolo nakresliť, namaľovať, vymodelovať, čo im napadne. Svoju sochu mohli umiestniť aj do nejakého priestoru, mohol to byť napríklad park alebo námestie, alebo si vymyslieť aj vlastnú krajinu. Lucka Kaduková z 9.B vymyslela časostroj a umiestnila ho na Železničnú stanicu v Košiciach. Za svoj nápad získala 1. miesto a smart hodinky k tomu. Srdečne blahoželáme!

Späť