Rozlúčka s ceruzkou

Po rannej modlitbe, niekto klope na dvere. K prvákom zavítal sv. Mikuláš. Oni mu zaspievali a on ich odmenil sladkosťou s prekvapením. Prezradili mu, že v tento deň majú rozlúčku s ceruzkou.

A čo s ceruzkou? Prváci ju už nepotrebujú? Samozrejme, že áno. Ostrúhaná ceruzka do prváckeho peračníka určite patrí aj naďalej, ale už aj atramentové pero. Hurá, budeme písať perom! Naši prváci absolvovali skúšku pripravenosti písať ozajstným perom. Začalo to zobudením ceruzky:

„Ceruzôčka moja milá,

už si sa mi zobudila?

Teraz písať budeme,

my to spolu zvládneme.“

Pokračovali písaním svojho mena a prvého slova, ktoré sa naučili čítať a písať. Zatiaľ iba ceruzkou do ceruzky z papiera. Ak to bolo bezchybne, mohol si žiačik-prváčik pripraviť svoje prvé pero, samozrejme, atramentové a napísať to isté perom. Vytvoril tak peknú záložku, ktorá mu bude spomienkou na tento okamih. Neskôr mohol pracovať na ďalších úlohách. Každá správne vypracovaná úloha bola vstupenkou do mikulášskej čižmy, v ktorej boli chutné dobroty, ale najväčšou motiváciou bola možnosť obhájiť si písanie perom. Ten, kto by úlohy nesplnil, nielenže by bol bez sladkej odmeny, ale aj bez možnosti písania perom. Ale taký žiak sa v celom prvom ročníku nenašiel. Sv. Mikuláš sa pesničke potešil a my sme radi, že to bol krásny deň.

Späť