Vianočná pošta pre seniorov

Vianoce pre seniorov začínajú, keď dostanú prvý vianočný pozdrav. Žiaci 5.A sa zapojili do výzvy a vyrobili krásne vianočné pozdravy, vypísali ich a odniesli na poštu, aby boli včas doručené k adresátom. Veríme, že sa starkí potešili a milé slovo od piatakov im urobilo radosť.

Späť