Sladká pomoc

Stala sa neuveriteľná vec! Za dva dni zmizlo na našej škole 420 čokoládok ... Kým iní by to nazvali kúzlom zmiznutia, my to nazývame kúzlom dobrých srdiečok našich detí. Naozaj sa v priebehu dvoch dní v rámci charitatívnej akcie Pápežských misijných diel rozpredal takýto počet čokoládok. Deti a aj naše pani učiteľky kupovali čokoládky nielen pre seba, ale aj pre svojich súrodencov a prispievali aj väčšou sumou. Preto do Bratislavy a odtiaľ do Afriky deťom posielame 283,23€. Pán Boh zaplať za váš milodar.

Späť