Taška sv. Vincenta

V adventnom období sú ľudia citlivejší a vnímavejší aj k iným ľuďom. To sa prejavilo aj pri organizovaní zbierky Taška sv. Vincenta. Tú už niekoľko rokov organizujú Dcéry kresťanskej lásky – sestry vincentky. Aj naša škola prispieva do tohto charitatívneho diela svojou troškou. Tento rok sa zapojili druháci so svojimi rodičmi a triednymi učiteľkami. Tašky napĺňajú trvanlivými potravinami, drogériou, školskými potrebami..., láskou k núdznym. Sestričky to rozdelia tým rodinám, o ktorých vedia, že to najviac potrebujú. Spolu s pridaným úsmevom a slovom pripravia Vianoce tým najchudobnejším.

Späť