Online stretnutie s Keňou

V posledný školský týždeň v tomto kalendárnom roku zavítala k našim šiestakom na online hodinu geografie návšteva - pani Mária Kucharčík, ktorá porozprávala žiakom o živote a práci dobrovoľníčky v najväčšom kenskom slume Kibera. Počas vyučovacej hodiny so 6.B sa nám podarilo priamo spojiť s africkou Keňou a pátrom Don Boscom Ochieng Onyalla, ktorý je riaditeľom Katolíckej spravodajskej agentúry, ktorá slúži Cirkvi v Afrike. Zo srdca ďakujeme pani Kucharčík za spoločne strávený čas.

Späť