K zápisu do 1. ročníka

Milí rodičia budúcich prváčikov, ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri výbere našej základnej školy a vzájomnú spoluprácu pri elektronickom zápise z karanténnych dôvodov. O prijatí dieťaťa do školy budete mailom informovaní do konca apríla. Milí budúci prváčikovia, tešíme sa na spoločné stretnutie v septembri. Dovtedy Vám prajeme hlavne veľa zdravia, lásky, radosti v kruhu rodiny a blízkych. A nezabudnite si, milé deti, doma kresliť, spievať, skladať stavebnice a všeličo tvoriť, vymýšľať a hrať sa do sýtosti!!!

 

 

 

Späť