Prváci a on-line vzdelávanie

Už aj naši prváci okúsili čaro dištančného vzdelávania. V on-line priestore sa správajú slušne a bez väčších problémov zvládli aj technickú stránku dištančného vyučovania. Rodičia sú im stále nápomocní. Aj napriek odlúčeniu od ozajstnej školy, udržujú pekné kamarátske vzťahy, sú aktívni a cieľavedomí na hodinách. Dobrota ich srdiečok sa prejavuje vo vzájomnej pomoci po vyučovaní.

Počas dištančného vyučovania zažili aj projektové dni. Boli vždy v piatok, kedy sa stretla na vyučovaní celá trieda. ROZLÚČKA SO ŠLABIKÁROM, KARNEVAL A PREHLIADKA TALENTOV, HÁDAŠ, HÁDAM, HÁDAME ALEBO AKO DOBRE JE MAŤ FILIPA sú projekty, ktoré prvákom spríjemnili čas on-line vyučovania. Rozlúčili sa s prvou časťou Šlabikára a navrhli svoj vlastný, triedny Šlabikár. Každý žiak pripravil jednu stranu. Na karnevale boli prezlečení za rôzne rozprávkové bytosti, postavičky z videohier alebo zvieratiek. Predstavili svoje talenty v spievaní, recitácii, kreslení, hraní na hudobných nástrojoch i v kúzlení. Pripravili si neuveriteľné množstvo hádaniek, ktoré ostali ešte aj na ďalšie dni.

Samozrejme, že im chýbajú kamaráti, pani učiteľky a pani vychovávateľky, ale snažia sa to zvládnuť aj takýmito zaujímavými projektovými dňami, na ktoré sa vždy tešia.

Späť