Deň Zeme

Deti v siedmom oddelení trávili posledný aprílový týždeň zaujímavými aktivitami v rámci projektu s názvom Deň Zeme. Pripravila ho pre nich praktikantka Diana a pani vychovávateľka.

Prvý deň nazvali Vyčistime si "Bernoláčku", a tak sa deti  vyzbrojili rukavicami a vrecami a zbierali odpad v okolí školy. Druhý deň sa naučili rozlišovať a triediť odpad - čiže separovať- do príslušných kontajnerov. Tretí a štvrtý deň sa hrali na detektívov a zisťovali, čo nepatrí do vody, riek a jazier. V práci detektívov pokračovali aj v lese. Deti z vlastnej skúsenosti  porozprávali, čo v lese videli a čo podľa nich do lesa nepatrí. Od Dianky sa potom dozvedeli,  že papierová vreckovka sa v lese rozkladá 3 mesiace, motorový olej 10 až 100 rokov, igelitové tašky, ktoré sú všade po stromoch zachytené, 100 až 1000 rokov a sklo dokonca 4000 rokov. Nakoniec v piaty deň si deti spoločne vytvorili veľký plagát, kde napísali a nakreslili  to, čo sa dozvedeli o znečisťovaní prírody,  ale hlavne o možnej ochrane našej planéty Zem. 

Späť