Október s Máriou

Pozývame všetkých na modlitbu posvätného ruženca v mesiaci október. V školskej kaplnke sa modlia triedne spoločenstvá každú stredu pred vyučovaním. Pridajme sa k modlitbe aj my vo svojich triedach a rodinách. Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás!

Späť