Október s Máriou

V školskej kaplnke sa počas októbra modlili triedne spoločenstvá každú stredu pred vyučovaním posvätný ruženec. K modlitbe sa pridali aj vo svojich triedach a rodinách. Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás!

Späť