V tichu a modlitbe...

V prvé novembrové dni sa viaceré triedy vybrali na cintorín. Zapálili sviecu na hroboch svojich blízkych, ale aj na neznámych zosnulých, zotrvali v tichej modlitbe pri kríži a pri pamätníku za nenarodené deti. V modlitbách sme mysleli na všetkých, ktorí nás predišli do večnosti. Nech odpočívajú v pokoji...

Späť