Zbieram, zbieraš, zbierame

Milí žiaci aj učitelia, okrem zberu SABI viečok pokračuje na našej škole aj zber papiera. Môžete sa zapojiť všetci žiaci v triednych kolektívoch. Niektorí ste už priniesli pekné kilogramy, patrí vám za to poďakovanie a povzbudenie, aby ste zbierali aj naďalej. Tento zber je súčasťou projektu Škola plná talentov, ktorý organizuje CVČ Domino. Stačí, keď papier donesiete do školy a na vrátnici nahlásite svoje meno, triedu a koľko kilogramov je vo vašom balíku. Nech sa nám/vám dobre zbiera počas celého školského roka.

Späť