iBobor – vyhodnotenie „súťažného kola“

V týždni od 8. do 12. novembra sa väčší i menší „bobríci“ poriadne zahryzli do riešenia úloh „súťažného kola“ medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 102 813 súťažiacich z 1 378 škôl.

Žiaci riešili úlohy prioritne v škole. Tí, ktorí neboli v deň konania súťaže prítomní v škole (karanténa alebo iné dôvody), mali možnosť zapojiť sa do súťaže doma.

Úspešnými riešiteľmi sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu „kladných bodov“. O priebehu súťaže i o svojich výsledkoch boli všetci žiaci informovaní prostredníctvom aplikácie EduPage. Úspešným riešiteľom blahoželáme a prajeme veľa elánu aj v iných súťažiach.

Kategória  Drobec Bobrík Benjamín Kadet
3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Počet zúčastnených žiakov našej školy 66 77 74 29 10 6 2
Počet úspešných riešiteľov z našej školy 8 28 33 5 8 2 1

Späť