Tvoríme sovičky v ŠKD

To je neuveriteľné! V našej škole sa koná veľké vtáčie, konkrétne sovie stretnutie. Všetky sovy, malé - veľké, maľované - kreslené, látkové - vyšívané - tkané, vypletané - lepené, látkové - vlnené, prileteli do nášho školského klubu. Výzva vytvoriť sovičku akoukoľvek technikou a v najväčšom možnom počte bola prijatá. "Ale aké mená dáme toľkým sovám?" Žiadny problém, počúvajte: Blesk, Hu-hu, Hedviga, Pelé, Messi, Abraham Neismith II., Okaňa, Hugo, Luna, Jonáš, Hula, Tisa, Soľ, Lulu, Daisy, Sili .....

Späť