Sladká pomoc

Na našej škole sa už druhý rok uskutočňuje charitatívna aktivita Pápežských misijných diel s názvom "Sladká pomoc - dvakrát dobrá čokoláda". Počas adventu sa predávala malá čokoláda v cene 0,50€. Pre vás, deti, je to sladká pochúťka, bez ktorej si deň ani neviete predstaviť. Ale pre deti v Ugande, Rwande, Etiópii či v Keni je to veľká pomoc, pretože čistý zisk z predaja putuje na podporu ich projektov a na zlepšenie ich života. Aby sa mohli učiť, hrať futbal, chodiť na krúžky, čítať si knihy. Ďakujeme za pomoc a zapamätajte si: svojou pomocou robíte našu kresťanskú lásku konkrétnejšou.

Späť