Prednáška o histórii baníctva

Baníctvo patrí k nosným odvetviam priemyslu v histórii Slovenska. Hoci v súčasnosti je na útlme, veľmi zaujímavá bola prednáška Bc. Stanislava Levendovského, odborníka na geológiu z Východoslovenského múzea v Košiciach pre žiakov deviateho ročníka na našej škole. Prednáška: História baníctva vo Volovských vrchoch bola realizovaná v rámci projektu: Výskum a lokalizácia starých banských diel v Slovenskom rudohorí (Volovské vrchy). Žiaci si prišli na svoje aj prezentáciou spojenou s besedou o mineráloch Slovenska a unikátnych svetových náleziskách.

Späť