V novom roku opäť v škole

V mene Božom a s Božím požehnaním sme začali nový kalendárny rok. Pán kaplán František požehnal všetky triedy a priestory školy. Hudobný a spevácky doprovod mu robili Emka a Ondrej Kandráčovci, asistencie sa zhostili Gregor a Martin zo 6.A. Pane, ochraňuj nás počas celého roka.

Späť