Začali sme nový školský rok 2011/2012

Slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Gorazda sme v pondelok 5. septembra 2011 otvorili nový školský rok. Slúžili ju duchovní otcovia z farského kostola, otcovia saleziáni a v homílii sa nám všetkým prihovoril otec vikár Vladimír Šosták. V slávnostnom prejave, ktorý v závere sv. omše predniesla p. riaditeľka, zazneli slová prianí a povzbudenia do školskej práce pre žiakov, pedagógov i rodičov. " Poďme do nového šk. roka s Božou pomocou, silou, múdrosťou, rukou, cestou...ktorá je pre nás pripravená."

Späť