Pôstna výzva - „DOTKNI SA JEŽIŠA!“

Toto bola naša pôstna výzva. Ježišovo utrpenie a smrť sú dôkazom toho, že Boh sa s človekom zjednocuje a dotýka sa ho aj v tom, čo my ľudia prijímame najťažšie. Jasnejšie gesto lásky ako svoju smrť na kríži nám nemohol dať. Aj medzi nami sú gestá a dotyky, ktorými vyjadrujeme pozornosť, priateľstvo, lásku... Cez jednotlivé gestá a ich významy sme sa počas celého pôstu pokúsili dotknúť Ježiša v našich blízkych... Po splnení výzvy deti lepili na biely kríž v kaplnke nálepky s jednotlivými symbolmi, a tak ukázali, že cez blízkosť k človeku sa priblížili k Ježišovi.

Späť