Deň vďačnosti

Siedmy apríl nebol obyčajný deň. U nás v škole sme ho nazvali Deň vďačnosti. Práve vtedy majú sviatok všetci učitelia katolíckych škôl. Siedmaci a tretiaci pripravili pekné prekvapenia. A ako to vyzeralo v jednotlivých ročníkoch? Čítajte viac ...

Abeceda vďačnosti bola v prvom ročníku. Pri jej vytváraní sme si pripomenuli, za čo všetko, pre nás samozrejmé, máme byť vďační: domov, rodinu, školu, pokoj... Naučili sme sa slovko „Ďakujem“ v niekoľkých iných jazykoch - poľsky, ukrajinsky, japonsky, fínsky... Nezabúdajme na to zázračné slovíčko.

Druháci venovali tento deň predovšetkým knihám. Každý si priniesol svoju rozčítanú knihu, o ktorej vypracoval pracovný list. V ňom nechýbalo učivo o hláskach a vlastná ilustrácia. Po tejto aktivite sa každý tešil na hodiny so spoločenskými hrami. Niektoré všetci poznali, no objavili sa aj novinky. Táto činnosť deti pohltila natoľko, že pokračovali aj popoludní v ŠKD.

Tretiaci a štvrtáci boli v kine. Film ENCANTO bol zameraný na súdržnosť rodiny. Správne poukázal na to, že v rodine máme držať spolu, a to platí aj pre tú našu - školskú. Že si nemáme ubližovať a každého podržať, nech je akýkoľvek. Deti si z predstavenia niesli ponaučenie aj zážitok zo samotnej atmosféry kina. Po skončení bola jediná otázka: ,,Kedy pôjdeme znova?“ Veríme, že si to čoskoro zopakujeme.

Najstarší sa tiež venovali čítaniu, spoločenským hrám a rozhovorom. Siedmaci preverili zručnosti učiteľov v rôznych disciplínach.

Bol to deň plný radosti a zábavy.

Späť